در باره ما

  تلویزیون آیینه  پس از گذشت چند سالی نیاز به یک بازسازی داشت و این بازسازی شامل بخش های تخنیکی ، نشراتی ، بازاریابی و ساختارهای فکری جدید بود که تلاش ها در این راستا آغاز شده و بزودی شما شاهد تغییرات چشمگیریدر   خصوص نشرات ما خواهی بود .

   نخست میخواهم در بخش تخنیکی معلومات مختصر برایتان ارایه کنم .

-  در قدم نخست وسعت ساحه پوشش نشراتی را در ولایات مختلف که تاکنون تلویزیون آیینه در آنجا نشرات نداده اند را به آگاهی تان برسانم . مانند ولایات (.......)

-  وسایل و تجهیزات تخنیکی این اداره کاملن تغییر میابد و پرسونل آن از مدرن ترین تجهیزات تخنیکی برای ثبت برنامه های تولیدی خود استفاده خواهند کرد .

- خبرها و برنامه های سیاسی تلویزیون آیینه شدیدن نیاز به تغییر دارد و مسوولین این بخش تلاش دارند تا ساختار این برنامه مهم  و ارزنده را بنیادی تغییر داده آنرا کاملن معیاری آماده نماید .

- تشکیل پرودکشن نیز جزنیازمندی های این شبکه محسوب میشود که بزودی درساختارتخنیکی و تولیدی آن کوشش میکنیم .

- برنامه های تولیدی مختلفی در پلان جدید نشراتی روی دست است در این برنامه ها بیشتر تلاش صورت میگیرد تا ذوق و نیازهای اقشار مختلف مد نظر گرفته شده و آنرا در روی پرده ظاهر ساخت .

   برنامه های که تازه روی آن کار صورت گیرد .

- نخست خبرها و برنامه های سیاسی دراولولیت کاری تلویزیون قرار دارد که بزودی تغییرات را شما مشاهده خواهی کرد

- دوم برنامه صبح گاهی که نیاز جدی تلویزیون است با تغییرات چشمگیری آنرا به بینندگان تقدیم خواهیم کرد .

- برای بانوان طرح خیلی ها جالب و مدرن را روی دست داریم که از جلوه های ویژه ی برخوردار خواهد بود .

- تشکیل و ساختار جدید پرودکشن که درآن بیشتر سریال هاو فلم های هنری دوبله خواهند شد .

- دوبله و برگردان سریال ها و فلم های مختلف هنری  توسط تیم جدید و نشر آن توسط شبکه

- مهاجران نیز انتظار دارند که تا صدایشان شنیده شوه برنامه یرا زیر دست داریم که به صورت زنده اجرا خواهد شد و یکی از مسوولین وزرات مهاجرین نیز برای رسیده گی به مشکلات شان دعوت برنامه خواهند بود .

- در بخش ورزش نتنها که برای ورزشکاران برنامه های را روی دست داریم نشر زنده فوتبال ها را از باشگاه های مشهور جهان نیز روی دست داریم .

- راه اندازی کنسرت ها و شو ها (نمایشات ) بزرگ نیز جز برنامه های ضروری تلویزیون است که کار بالای آن جریان دارد.

- بانوان و زنان نیز نقش مهمی در ساختار برنامه ها خواهند داشت و این برنامه ها بیشتر از سوی آنها راه اندازی خواهند شد .

- اطفال نیز انتظار بهترین ها را دارند با در نظر داشت حس درونی اطفال و با توجه با دیدگاه روانشناسان برنامه را از دید کودکان طرح ریزی و اجرا خواهیم کرد .

- تکنالوژی در زندگی مردم جایگاه خاصی یافته تلاش صورت میگیرد تا برنامه ی برای آموزش و چگونگی استفاده از تکنالوژی را راه بندازیم .

- افغانستان با کشور های مختلف مناسبات نیک و دوستانه دارد و ما تلاش میکنیم که فرهنگ دوستی  این دو ملت را ریشه یابی کنیم و برنامه ی را طرح ریزی نموده و همکاران این تلویزیون برنامه تحقیقی را در این زمینه اجرا خواهند کرد .

- معرفی فرهنگ و مدنیت اقوام ساکن در کشور نیز جز از برنامه های ماست .

در حال حاضر خامه ی ساختار جدید نشراتی به همینگونه شکل گرفته و بزودی این ساختار به روی صفحه های تلویزیون این شبکه رنگ خواهد گرفت و باور کامل داریم که طرح های جدید با توجه به تلاش های همیشگی مسوولین این شبکه در اجتماع راه میابد و بیننده های خاص خود را نیز خواهد داشت .

تماس با ما


موقعیت ما

آخرین توییت ها

شبکه های اجتماعی

JoomShaper