واکنش الحاج محمد عظیم قویاش سناتور ولایت سرپل در رابطه به نتجه خواندن دست آوردهای اخیر جناب معاون اول ریاست جمهوری از طرف فضل هادی مسلیم یار ریس مشران جرگه

JoomShaper