موضوع:سفررییس جمهورترکمنستان به افغانستان و امضای تفاهم نامه اقتصادی و ترانزیتی

JoomShaper