انتخاب نوعیت زندگی پس از ازدواج قسمت اول

در افغانستان معمولآ بیشتر جوانان  قبل از ازدواج دغدغه نوعیت زندگی کردن را پس از ازدواج دارند و همواره با فامیل شوهر یا فامیل خانم هایشان در گیرند برای اینکه پس از ازدواج مستقل زندگی کنند یا مشترک؟ در دنیای جوانان هم سراغ دو زوج رفتیم، نوعیت زندگی شان را مقایسه کردیم،آیا با زندگی مشترک می توان خوشبخت شد یا مستقل؟

JoomShaper