پرورش گاه قسمت دوم

در این برنامه دنیای جوانان ما سراغ پرورشگاه های کابل رفتیم،پای صحبت های جوانانیکه زیر یک سقف زندگی میکنند و درس میخوانند.
جوانانیکه از محبت فامیل هایشان دورند اما انگار اینجا با هم فامیل شده اند،گاهی به درد های یک دیگر می سوزند و اغلب هم در خوشی ها هم دیگر می خندند.

JoomShaper