هیچ یک اقدامی نمی تواند ملت ترکیه را تجزیه کند

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه درمراسم فدراسیون کلوپ جوانان صحبت میکرد، میگوید که برای جوانان اطمینان کامل دارد و این جوانان نقش شان را به گونه اساسی در کودتای بازی کردند.

رییس جمهور ترکیه ضمن تاکید بر تجزیه نشدن ترکیه با دسایس کوچک میگوید که ملت ترکیه هیچگاه دولت شان را به سوی تجزیه سوق نخواهند داد بل تمامی تندروان را خواهند سوخت.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه دربرنامه ی بله برای فردا سخنرانی میکرد میگوید ملت ترکیه بمنظور اختلاف نظر میان رییس جمهورونخست وزیر تاوان پس ندهد بل برای آودن تغییر سیستم حکومت داری درترکیه آماده باشند.

ترجمه: برای بستن راه آنهایی که سیاست را از موقعیت مجرای پاسخگوی درخواستها، انتظارات و نیازهای ملت خارج می کنند، سیستم حکومت را تغییر می دهیم. برای اینکه میادین در دست آنهایی که می خواهند مجلس را بصورت وسیله ای برای بستن راه اجرائیات حکومت در آورند، نماند، سیستم را تغییر می دهیم.

ازسوی هم رییس جمهوری ترکیه بایاد آوری از سهم گیری فعال جوانان بخاطرسرکوب اهدام دشمنان مردم این کشور میگوید که جوانان با نقش فعال شان توانستند اهداف شوم دشمنان مردم ترکیه را در15 هم جولای نقش برآب کنند

ترجمه :من براین باور هستم، جوانانمان که در 15 جولای تاریخ نوشتند، در 16 اپرایل نیز تاریخ خواهند نوشت. نواده گان سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی که در 21 سالگی عصری را بسته و عصر دیگری را باز کرد، خود را آماده باز کردن عصر جدیدی می کنند.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه با تاکید برهمبستگی واتحاد مردم این کشور میگوید که هیچ قدرتی نمی تواند این ملت را تجریه کند.

ترجمه: آیا می تواند در این خاکها دولتی بجز دولت جمهوری ترکیه وجود داشته باشد؟ آنها را در تندورک می سوزانیم. در جودی، دره بستلر و قندیل دستگیر کرده و مورد هدف قرار می دهیم. 

رئیس جمهورترکیه درین مراسم به اشاره به پاکسازی بسیاری از مناطق درسوریه ازوجود داعش، ازآمریکا وروسیه خواست که بخاطرپاکسازی رقه ازدست داعش با ترکیه همکاری کنند.

JoomShaper