عدم آگاهی درست از دستورات اسلام سبب افزایش خشونت علیه زنان شده است

وزیر حج واوقاف در مراسم تجلیل از هشتم مارچ  میگوید که  فقر و تنگ دستی، مشکلات قومی _مذهبی وعدم اگاهی درست از دستورات دین مبین اسلام باعث گردیده است تا خشونت علیه زنان روز افزون افزایش یابد.

از سوی هم وزیرمبارزه با مواد مخدر با اشاره به توانمندی زنان درعرصه های مختلف از دولت میخواهد تا سهم زنان را در ادارات دولتی گسترده ده تر سازد.

همه ساله در افغانستان در حالی  از روز زن تجلیل میشود که هنوز هم خشونت علیه زنان در کشور روز افزون افزایش می یابد و حاکمیت فرهنگ های ناپسند قربانی های زیادی را از زنان افغان میگیرد.

فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد حج و اوقاف میگوید که عدم آگاهی از دستورات دین مبین اسلام، فقر و تنگدستی و مشکلات قومی ازجمله عواملی  است که موجب افزایش خشونت در برابر زنان شده است.

وزیر حج اوقاف با اشاره به جایگاه زنان از منظر اسلامی تعهد میکند که، این وزارت برای آگاهی دهی مردم در مورد حقوق زنان از مساجد و منابر تلاش می ورزد تا اینکه این پدیده از میان مردم افغانستان برچیده شود.

از سوی وزیر مبارزه با مواد مخدر نیز قربانی های که زنان افغانستان در چند سال اخیر متحمل شده است را نگران کننده خوانده تاکید دارد که حکومت باید برای حل مشکلات اجتماعی زنان نقطه پایان بگذارد و سهم زنان را نیز در ادارات دولتی بیشتر از پیش تقویت بخشد.

هرچند در چند سال اخیر در راستای حل معضل زنان در افغانستان تلاش های زیادی صورت گرفته است واما حاکم بودن فرهنگ های ناپسند، مرد سالاری و تبعیض جنسیتی در جامعه سبب شده است که زنان بیشتر از پیش قربانی بدهند.

JoomShaper