تمام تحرکات و حملات هراس افگنان در کشور در آن سوی مرزها برنامه ریزی میشود

شماری ازآگاهان امور با نیکوهش حملات روز گذشته طالبان به دو نهاد امنیتی در کابل میگویند که، تمام لانه های امن گروه های تروریستی بیرون از مرزهای کشور اند و تمام پلان های حملات هراس افگنان هم در آن سوی مرز طرح ریزی می شود .

با این حال ریاست اجراییه با تاکید برحمایت مردم از نیروهای دفاعی کشور میگوید، پاکستان حامی ترویزم در جهان است و بیشتر این گروه ها درپاکستان تربیه و تجهیز میشوند .

ازسوی هم ریاست اجراییه نیز از معرفی رییس دبیرخانه کمسیون مستقل انتخابات خبر میدهد 

درحال حاضر نظامیان کشور با یک جنگ بزرگ مواجه اند و با هراس افگنان جهانی که تمام لانه های امن و طرح ریزی برنامه های شان در ان سوی مرزهای این جغرافیان صورت میگرد مبارزه میکنند، که به باور برخی از آگاهان سیاسی تمام تحرکات و حملات هراس افگنانی که در کابل سایر ولایات انجام میدهند در ان سوی مرز طرح می شود 

این آگاهان از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند تا این مشکلات بزرگ که صد راه پیشرفت مردم است را از طریق گفتگوو دپلوماتیک شکل بنیادی حل کند

بااین حال ریاست اجراییه با نگوهش از حملات مرکبار روز گذشته طالبان به دونهاد امنیتی در شهر کابل میگوید که حمایت دوامدار مردم از نظامیان کشور مخالفان مسلح دولت را درهراس انداخته و ازهمین رو تلاش دارند، تا با راه اندازی حمله های هراس افگنانه و کشتار مردم، فاصله میان مردم و حکومت ایجاد شود

سخنگوی ریاست اجراییه با تاکید بر حمایت مردم از نیروهای نظامی کشوریک باردیگر پاکستان را حامی ترویزم در جهان میداند و میگوید  بیشتر این گروه ها درپاکستان تربیه و تجهیز میشوند .

ازسوی هم ریاست اجراییه نیز از معرفی رییس دبیرخانه کمسیون مستقل انتخابات خبر میدهد.

براساس قانون انتخابات ، رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات به توافق اکثریت اعضای کمیسیون پیشنهاد و بعد از منظوری رئیس جمهوری، تعیین می‌شود.

مسولان حکومتی میگویند که رییس جمهور و رییس اجراییه  بعد از مصاحبه با هشت تن از نامزدان این پست، آقای وریماچ را به سمت برگزیده اند.

اصلاحات کمیسیون‌های انتخاباتی و نظام انتخاباتی از جمله مواردی موافقت شده در توافقنامه حکومت وحدت ملی بود

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی حدود سه ماه پیش معرفی و کارشان را آغاز کردند اگرچه نامزدان برای پست دبیرخانه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بیش از یک ماه  به ریاست جمهوری معرفی شده بود، اما تادوروز پیش  این پست خالی بود

JoomShaper