وزارت اطلاعات فرهنگ زمینه ادامه تحصیلات عالی را برای بیشتراز ده هزار جوان دیگرفراهم کرد

 

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنک در مراسم امضای تفاهمنامه با نهاد های خصوص تحصیلی  راه یافتن هزاران جوان بازمانده از تحصیل به موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی را گام ارزنده یی در رشد جامعه و خود کفایی تخصصی کشور عنوان میکند.

تفاهمنامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و صد نهاد تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی  در کابل امضا شد.

سرپرست  وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویدنظر به امضای این تفاهمنامه ها سهم بیشتر را به جوانانی داده شده است که در امتحان کانکور بی نتیجه مانده اند.

آقای سادات میگوید با امضای این تفاهم نامه ها وزارت اطلاعات و فرهنگ زمینه ی تحصیل دست کم ده هزار جوان را به شکل رایگان ، تخفیف قابل ملاحضه فراهم می سازد.

بااین حال مسولان نهاد تحصیلی خصوصی متعهد به جذب جوانان اند که بنابر ضعیف اقتصادی و عوامل دیگر از تحصیل باز مانده است .

طبق ارقام ارایه شده از سوی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، تاحال این معینیت توانسته در تفاهم با چندین  نهاد تحصیلی زمینه تحصیلات را برای هزاران جوان  بازمانده از تحصیلات عالی فراهم سازد

 

JoomShaper