معاون اول ریاست جمهوری به دریافت مدال طلای شهید وحدت ملی مفتخر شد

 به الحاج سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان عصر امروز مدال افتخاری شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری در دیداری با حاجی رمضان نماینده مردم هزاره در کابل و یکی از تاجران ملی افغانستان، از سوی او تفویض گردید. 
 در این دیدار که در اقامت گاه معاون اول ریاست جمهوری انجام شد، حاجی رمضان حمایت خود را از خطوط فکری و سیاست های سترجنرال عبدالرشید دوستم اعلام کرده به پاس خدمات ارزنده ي شان، مدال افتخاری طلایی شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری را نیز به موصوف اهدا کرد.
 حاجی رمضان در این دیدار طی سخنانی معاون اول ریاست جمهوری را یکی از ياران نزدیک شهید عبدالعلی مزاری دانست که با هم قول دوستی و برادری داده بودند. 
 حاجی رمضان گفت که مردم هزاره این موضوع را میدانند و در هرگونه شرایط در کنار سترجنرال عبدالرشید دوستم می مانند. 
 حاجی رمضان افزود، قرار بود با صدها تن به ديدار سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بیاید اما بنابر هدایت شخص جنرال عبدالرشید دوستم به نماینده گی از مردم خودش به خدمت رسید.
 در همین حال معاون اول ریاست جمهوری ضمن سپاسگزاری از حسن نیت حاجی رمضان نماینده ی مردم در پارلمان ویکی از تاجران ملی کشور یکبار دیگر تاکید کرد که اوزبیک و هزاره باهم جدایی نداشته و هم سرنوشت هستند. 
 معاون‌اول ریاست جمهوری گفت که وحدت و همبستگی اوزبیک ها و هزاره ها به معنی موفقیت و پیروزی بوده و جدایی آنها به مثابه نابودی آنها پنداشته میشود.
 معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنین تصریح کرد، به قول و قراری که دو نيم دهه پیش به شهید عبدالعلی مزاری داده ام همیشه پابند بوده و در زمینه تامین عدالت اجتماعی و تحکیم وحدت و همبستگی ملی در کشور با طرفداران خودم و شهید مزاری یکجا مبارزات خود را با هماهنگی بیشتر ادامه میدهیم.
 سترجنرال عبدالرشید دوستم از حاجی رمضان نماینده مردم در پارلمان خواست تا در زمینه هماهنگی بیشتر میان مردم در زمینه مبارزه علیه طالب و داعش و تامین امنیت در کشور بیشتر از پیش تلاش کند.

JoomShaper