دیدار الحاج ستر جنرال عبدلرشید دوستم با شماری خانم ها

الحاج سترجنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري عصر روز سه شنبه با شماري از وكلا، سناتوران، فعالان حقوق زن، استادان دانشگاه ها و مكاتب در اقامتگاهش در كابل ديدار و ملاقات كرد.

حمايت از فعاليت هاي در عرصه هاي مختلف زنان و از ميان برداشتن خشونت ها عليه زنان در افغانستان و تاكيد بر وحدت و همبستگي ميان رهبران افغانستان موضوعات مهم اين نشست را تشكيل ميداد.

نجيبه حسيني نايب دوم مشرانو جرگه، گلالي اكبري، فوزيه سادات، نبيه مصطفي زاده سناتوران پارلمان، قدريه يزدان پرست كميشنر حقوق بشر افغانستان و  و زهره اميري مسوول نهاد راه سعادت به نماينده گي از ساير اشتراك كننده گان اين نشست سخنراني كردند و از سياستگذاري هاي الحاج سترجنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري افغانستان در قبال فعاليت هاي زنان در عرصه هايي مختلف اعلام حمايت كردند.

اشتراك كننده گان اين نشست صداقت، فداكاري و قهرماني هاي ستر جنرال عبدالرشيد دوستم در زمينه خدمتگذاري به مردم را مورد ستايش قرار دادند و از خطوط فكري معاون اول رياست جمهوري كه بيشتر در خصوص تامين امنيت و تحقق عدالت ميچرخد ابراز كردند.

اين سخنرانان گفتند كه حمايت و پشتيباني از جنرال عبدالرشيد دوستم در مقابل دشمنان صلح و امنيت افغانستان و دسيسه سازان نفاق افگن، مسووليت زنان كشور به حساب ميرود.

در همين حال الحاج ستر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري افغانستان ضمن سپاسگزاري از حسن نيت و اعلام حمايت زنان اشتراك كننده در اين نشست از خودش تاكيد كرد كه، دفاع از حقوق زنان و حمايت از فعاليت هاي زنان يكي از اهداف اساسي مبارزاتش بوده است.

معاون اول رياست جمهوري افغانستان از قهرماني و فداكاري بيشمار زنان افغانستان يادآوري كرده گفت كه زنان نيم پيكر جامعه تشكيل ميدهند و در همه عرصه هايي حيات اجتماعي نقش فعال و ارزنده دارند.

ستر جنرال عبدالرشيد دوستم در ادامه سخنانش از قهرماني و فداكاري خانم يك قوماندان محلي ولسوالي درزاب ولايت جوزجان بنام ساه محمد يادآوري كرده گفت كه شاه محمد قوماندان پس از اداي نماز جمعه قبلي در ولسوالي درزاب  با حمله مسلحانه گروه داعش روبرو شده و با محافظانش شهيد شد در عين زمان خانم و مادر شاه محمد قوماندان با گروه داعش سلاح را گرفته مبارزه كردند كه در نتيجه خام اين قوماندان نيز به سهادت رسيد و مادرش زخمي شده است.

معاون اول رياست جمهوري افغانستان تصريح كرد كه افزايش نا امني ها و فعاليت هايي تخريبي گروه طالبان و داعش در نقاط مختلف كشور زنان كشور را بيشتر از ديگران متضرر ساخته است.

ستر جنرال عبدالرشيد دوستم همچنين از زنان خواست كه اتحاد و اتفاق خود را بخاطر تحقق آرمان هايشان در زمينه تامين عدالت و مشاركت اين طيف در سطوح مختلف تحكيم بخشند.

معاون اول رياست جمهوري كشور افزود كه با وجود پيشرفت هايي چشمگير زنان در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هنوز هم به حمايت و پستيباني رهبران كشور ضرورت دارند و دولت مردان نيز بايد براي رسيده گي بر مشكلان زنان بخصوص محو خشونت عليه آنان با جديت كار كنند.

اين نشستبا دعاي خير و فلاح مردم افغانستان و تامين امنيت و صلح و ثبات در كشور به پايان رسيد.

JoomShaper