ساعت پیش انفجاری قوی در نزدیکی درواره ورودی حوزه ششم امنیتی شهر کابل رخ داده است

گفته می شود که یک مهاجم انتحاری خود را در دروازه ورودی مکتب نظامی حربی پوهنحی انفجار داده است و پس از این انفجار چند مهاجم انتحاری وارد این مرکز نظامی شده اند.

شاهدان عینی می گویند که هم اکنون درگیری شدیدی بین نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح جریان دارد.

گزارش های دیگر وجود دارد که این انفجار در دروازه ورودی حوزه ششم امنیتی شهر کابل که در نزدیکی حربی شونزی قرار دارد به وقوع پیوسته و مهاجمان وارد حوزه ششم امنیتی شده اند.

مقام های امنیتی تاکنون در این باره ابراز نظری نکرده اند. تا هنوز معلوماتی از تلفات ناشی از این انفجار در دسترس نیست.

فرد یا گروهی مسوولیت این انفجار را تاکنون به عهده نگرفته است.

JoomShaper