اتاق های تجارت و صنایع کشور تا حل شدن مشکلات تجارتی با پاکستان، نشست تجارتی ایکو در اسلام آباد را تحریم کرد.

مسوولین وزارت تجارت می گویند مسدود شدن بنادر تجارتی با پاکستان تا حال خسارات شدید مالی را بر تاجران وارد نموده است و به همین منظور بعد از این تاجران اموال تجارتی را از طریق کشور های آسیای میانه وارد می کنند نه پاکستان.

با این وجود وزارت تجارت نیز از حکومت پاکستان می خواهد تا مشکلات سیاسی شان را با مسدود ساختن بنادر تجارتی جواب ندهند.
اتاق های تجارت و صنایع کشور نشست تجارتی ایکو که قرار است در اسلام آباد برگزار گردد را تحریم کردند، مسوولین اتاق های تجارت می گویند بیش از 11 روز از مسدود شدن بنادر تجارتی تورخم و سپین بولدک می گذرد که این موضوع باعث گردیده است بیش از 2500 محموله تجارتی در دو سوی مرز باقی بمانند که خسارات شدید مالی را بر تاجران وارد کرده است.

در همین حال مسوولین اتاق های تجارت با تاکید بر کاهش روابط تجارتی با پاکستان می کنند و این کشور بعد از این گزینه خوبی برای تجارت نیست، می گویند بعد از این از طریق کشور های آسیای میانه به تجارت می پردازند.

اما گفته می شود که بیشتر مشکلات با پاکستان در عرصه تجارت بیشتر ریشه سیاسی دارد.

با مسدود شدن بنادر تجارتی با پاکستان گفته می شود که عمده ترین نگرانی ها متوجه ولایت های ننگرها، کنر، قندهار، خوست، پکتیا، هلمند و پکتیکا می گردد که بیشتر روند تجارتی این ولایات وابسته به پاکستان می باشد.
از سال 2010 میلادی تا حال رقم تجارتی با پاکستان از 3 میلیارد دالر به 1.3 میلیارد دالر رسیده است و این روند شدیدا بر روند تجارت آسیب وارد نموده است. 

 

JoomShaper