اگر تا آخر هفته جاری پاکستان راه های ترانزیتی را باز نکند حکومت افغانستان به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهد کرد

مسولان وزارت تجارت وصنایع در نشستی به استقبال از نافذ شدن عضویت افغانستان در سازمان تجارتی جهان، با تاکید بر شریک نه ساختن روبط اقتصادی با مسایل سیاسی میان افغانستان و پاکستان میگویند که پاکستان قرار است تا اخیر همین هفته راه ترانزیتی را به روی کالاهای بازرگانان افغان باز کند، در غیر آن حکومت افغانستان به سازمان تجارتی جهانی شکایت خواهد کرد.

نشستی در مورد نافذ شدن موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) سازمان تجارت جهانی، در ریاست اطاق تجارت بین المللی در افغانستان دایر گردید.

مقام های وزارت تجارت و صنایع با استقبال از عضویت افغانستان در این سازمان و مزایای آن در کشور میگویند که اقدام بستر های مناسب را برای رونق تجارت افغانستان در جهان فراهم خواهد ساخت.

قربان حقجو معین وزارت تجارت و صنایع دریافت عضویت افغانستان به سازمان تجارتی جهان را یک تحول بزرگ در راستای رشد اقتصاد و تجارت افغانستان با جهان دانسته میگوید که هدف از عضویت در سازمان تسهیل و ساده سازی تجارت بین کشور ها بوده و هر موانع تجارتی در مرزهای کشورهای عضو این سازمان را از بین میبرد.

از سوی هم معین وزارت تجارت و صنایع با انتقاد از مسدود شدن راه های تجارتی میان افغانستان و پاکستان میگوید که اگر پاکستان تا ختم هفته جاری راه ترانزیتی میان دو کشور را باز نکند، حکومت افغانستان به سازمان تجارت جهانی که به تازه گی عضویت آن را گرفته است شکایت خواهد کرد.

با این حال رییس هیت عامل اتاق تجارت بین المللی نافد شدن توافقنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی را نقطه عطف در اقتصاد کشور میداند اما خواهان اقدامات عملی در این باره است.

اتاق تجارت بین المللی که چند روز پیش از امروز در کابل رسمآ افتتاح شد، منحیث دهلیزارتباط متشبیثن خصوصی کشور با جهان مصصم است موانع تجاری در بنادر و سرحدات کشور را تشخیص وازبین ببرند.

JoomShaper