روند توزیع شناسنامه های برقی به زودی آغاز خواهد شد

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی می گوید که ،تلاش های برای نهاایی سازی توزیع شناسنامه های برقی در کشور جریان دارد. آقای عبدالله تاکید کرد که شناسنامه های برقی در آینده نه چندان دور توزیع خواهد شد  که با توزیع آن، در انتخابات پارلمانی، از کارت های کهنه، استفاده نخواهد شد.

از سوی هم، صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه از عدم تطبیق توافق نامه سیاسی سخت انتقاد کرد که حزب جمعیت برای تغییر نظام افغانستان دست بردار نخواهد شد.

JoomShaper