تلاش ها برای باز شدن دوباره مرز تورخم بروی رفت بیشتر از پیش شده است

سخنگوی والی ننگرهار می گوید که تلاش ها در سطح مرکز از طریق مراجع دیپلماتیک برای بازشدن دوباره مرز تورخم شدت یافته است و آنان انتظار دارند تا این مرز به زودی بروی رفت آمد باز شود.

پاکستان پس از حمله به زیارت لعل شهباز قلندر بروز پنجشنبه مرز تورخم را بروی هرگونه رفت و آمد مسدود کرده است.

پس از بسته شدن مرز تورخم، بروز جمعه، شماری از شهروندان کشور که در این سوی مرز تورخم گیرمانده اند، می گویند که آنان در بی سرنوشتی به سر می برند و با مشکلاتی زیاد دست و پنجه نرم می کنند. یک تن از باشندگان ننگرهار می گوید که از چهار روز بدین سو اجازه نیافته است تا مریضش را به آن سوی مرز تورخم انتقال دهد.

اما سخنگوی والی ننگرهار می گوید که تلاش بخاطر دوباره باز شدن مرز تورخم شدت یافته است، و آنان انتظار دارند تا این مرز به زودی به روی رفت و آمد باز شود. به گفته سخنگوی والی ننگرهار از صبح روز دوشنبه پرتاب راکت از آن سوی خط نیز متوقف شده است.

پس از حمله خونین روز پنجشنبه گذشته به یک زیارتگاه در ایالت سند که بیشتر از هشتاد کشته بجا گذاشت، مقام های پاکستانی گفتند که این حمله در داخل خاک افغانستان طرح ریزی شده و مرز تورخم را بروی هرگونه رفت و آمد مسدود کردند. 

JoomShaper