وزارت فواید عامه؛ سیستم آنلاین مدیریت، و اطلاع دهی از پروژه ها را افتتاح کرد

وزیر فواید عامه می گوید که شهروندان کشور می توانند با مراجعه به این مرکز آنلاین، در مورد پروژه های این وزارت و جزئیات آنها، معلومات "به روز" بدست آورند.

وزیر فواید عامه می گوید که این سیستم می تواند برای تطبیق پروژه های این وزارت به صورت دقیق و شفاف، موثر واقع شود.  

وزارت فواید عامه سیستم آنلاین مدیریت و اطلاع دهی از پروژه را ایجاد کرده که شهروندان می توانند از طریق آن به معلومات عمومی و جزئیات پروژه های این وزارت دست یابند. وزیر فواید عامه می گوید که این سیستم دقت و شفافیت در پروژه ها را به میان می آورد.

مدیران پروژه میتوانند از طریق موبایل، اطلاعات پروژه ها را تنظیم و  یا تغییر دهند. وزیر فواید عامه  می گوید که این سیستم به هیئت رهبری این وزارت در مدیریت پروژه و رفع نارسایی ها، کمک می کند. 

وزیر فواید عامه امیدوار است بتواند حکومت داری الکترونیکی را در این وزارت گسترش دهد.

ایجاد بانک های اطلاعاتی فعال در نهادهای حکومتی می تواند به افزایش آگاهی مردم در مورد پروژه و برنامه های دولتی بیانجامد، اما اطلاعات در نبود سیستم پاسخگو و پیگیر نمی تواند اصلاحات و شفافیت به میان آورد.  

JoomShaper