افراد مسلح ناشناس دو خبرنگار را در دومینیکن کشتند

پولیس این کشور گفته که در ابتدا این افراد مدیر شبکه خبری لوییز مدینا را در دفتر کارش به گلوله بست و بعدن با حمله در استیدیوی خبری این شبکه گویند خبر را کشته اند .

سخنگوی پولیس ملی جمهوری دومینیکن با اعلام خبر کشته شدن این دو نفر، همچنین از زخمی شدن یک نفر در جریان این حمله که در شرق پایتخت این جمهوری روی داد، خبر داد.

براساس اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، روزنامه نگارانی که با فساد مالی و قاچاق مواد مخدر در جمهوری دومینیکن مقابله می کنند، اغلب قربانی حملات افراد مسلح هستند.

جمهوری دومینیکن، پس از کوبا دومین کشور بزرگ حاشیه دریای کارائیب به لحاظ وسعت به شمار می رود.

این جمهوری، نهمین اقتصاد بزرگ در آمریکای لاتین است و بزرگترین اقتصاد در منطقه کارائیب و آمریکای مرکزی محسوب می شود.

جمهوری دومینیکن ظرف دو دهه گذشته یکی از کشورهای قاره آمریکا بوده که سریعترین رشد اقتصادی را داشته است.

JoomShaper