دومین تاسیسات ذخیره گاز طبیعی ترکیه گشایش یافت

با آغاز بهره برداری از تاسیسات ذخیره گاز طبیعی "توزگولو"، 21 درصد از نیاز سالانه خانه ها درترکیه به گاز طبیعی ذخیره خواهد شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با اشتراک در این مراسم، اعلام کرد که ظرفیت ذخیره گاز طبیعی در این تاسیسات 5 برابر افزایش خواهد یافت.

رجب طیب اردوغان رییس جهموری ترکیه درمراسم گشایش تاسیات گازطبیعی توزگول. درمیدان آکسارای دراولین سخنرانی اش پس از تایید اصلاح قانون اساسی گفت که، سیستم جدید با آنچه دردیگر کشورهاوجود دارد متفاوت است.

ترجمه : سیستم ریاستی که با اصلاح قانون اساسی مستقر خواهد شد، با حفظ اتحاد، برابری و برادری در ترکیه، مبارزاتمان در راه رسیدن به اهداف اینکشور را تقویت خواهد کرد.

واین سیستم متفاوت تر از سیستم های است که دردیگر کشورها  وجود دارد. وما پیوسته درتلاش تقویت این کشور برای رسیدن به اهداف ولای مردم خود هستیم .

رییس جمهوری ترکیه همچنان درسخنرانی اش بااشاره به تلاش هایش درعرصه های مختلف در ترکیه  سیستم جدید را یک سیستم ریاست جمهوری منحصر به ترکیه معرفی کرد.

ترجمه :ترکیه در زمینه سیستم مدیریتی به نقطه مهمی رسیده است. امروز وقتی به اینجا می آمدم امضا کردم  انشاالله ملت عزیز من در تاریخ 16  آپریل به پای صندوق های رای خواهند رفت.

وسرنوشت خودشان را خود رقم خواهند زد. این همان خواستهای است که مردم از ما تقاضای آنرا داشتند وماگام به گام درحال دست یافتن به آنها هستیم . 

ریییس جمهوری میگوید که، ترکیه از هر آنچه که بر رویش سنگینی میکند، رها شده و با سیستم ریاست جمهوری با گام های مطمئن به سوی آینده قدم خواهد برداشت.

JoomShaper