گرامی داشت از هشتادو ششمین سالگر وفات علامه فیض محمد کاتب

 

محمد اشرف غنی رییس جمهور، در این سیمنار گفت که علامه فیض محمد کاتب هزاره تنها مورخ نبود؛ بلکه یک شخصیت ذکی و محقق زحمت کش بود.

رییس جمهورتاکید کرد که هرچند فیض‌محمد کاتب مامور دربار بود؛ اما تصویر وی از رویداد های تاریخی نماینگر مقامت مردم در برابر قدرت های مطلقه بوده است.

درهمین حال محمد سرور دانش معاون رییس جمهور، در این سمینار، فیض‌محمد کاتب را از چهره‌های برازنده در تدوین، حفظ و احیای نماد وحدت تاریخ افغانستان خواند.

رییس جمهور به پاس ارج گذاری از شخصیت فیض‌محمد کاتب هزاره، به وزارت عدلیه دستور داد تا نشانی دولتی را به نام  وی ضرب بزند.

 

برای نخستین ‌بارسیمینارعلمی به هدف تجلیل از مقام و شخصیت علامه فیض‌محمد کاتب با حضور محمد اشرف غنی رییس جمهور، شماری از مقام های ارشد دولتی، سیاسیون، اعضای شورای ملی ، نویسندگان، شخصیت های علمی و شماری از شهروندان کابل ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

محمداشرف غنی رییس جمهور، در این سیمینار گفت که علامه فیض‌محمد کاتب هزاره، تنها مورخ نبود؛ بلکه یک شخصیت ذکی و محقق زحمت ‌کش بود.

به باور رییس جمهور، علامه فیض محمد کاتب با شناخت که از صاحبان قدرت، و دسترسی به مدارک دست اولی دولتی داشت، توانست شاهکار بیافریند.

رییس جمهورهمچنان تاکید ورزید که هرچند علامه فیض‌محمد کاتب مأمور دربار بود؛ اما تصویر وی از رویداد های تاریخی یک طرفه نیست که تنها کارنامه‌ های حاکمان را نگاشته باشد؛ بلکه او مقاومت مردم را در برابر قدرت مطلقه را نیز به تصویر کشیده است.

آقای غنی در این سخنرانی اش گفت جنگ که گریبان گیر مردم افغانستان است، یکی از عوامل آن  فقدان آگاهی تاریخی است.

درهمین حال محمد سرور دانش معاون ریاست جمهوری در این سمینار علمی،علامه فیض‌محمد کاتب را از چهره‌های برازنده در تدوین، حفظ و احیای نماد وحدت تاریخ افغانستان خواند.

آقای دانش گفت، اگر کارهای تاریخ نگاری علامه کاتب هزاره نمی‌ بود، افغان‌ها اکنون از یک بخش گنجنینه ای تاریخی و فرهنگی شان آگاهی نمی ‌داشتند.

به باورآقای دانش، فیض‌محمد کاتب هزاره، توانسته است با امانتداری و تامل، همه وقایع را در اختیار نسل ‌های بعدی ‌اش قرار دهد.

در این سیمینار، شخصیت‌های علمی، مورخان و فرهنگیان نیزگفتند که علامه فیض محمد کاتب کاری خارق العاده برای تاریخ افغانستان انجام داده است.

ریاست جمهوری ، به پاس ارج ‌گذاری از شخصیت فیض‌محمد کاتب هزاره به وزارت عدلیه دستور داد تا نشانی دولتی را به نام  وی ضرب زده و پس از طی مراحل قانونی، در جلسه کابینه پیش ‌کش کند.

 علاوه بر آن، بنای یادبود فیض‌ محمد کاتب بر مقبره وی نیز به دستور ربیس جمهور افغانستان اعمار خواهد شد.

علامه فیض ‌محمد کاتب هزاره یکی از تاریخ‌ نگاران نامدارکشور است. او در سال 1279 در ولایت غزنی به دنیا آمده و در زمان سه پادشاه افغانستان به عنوان نوسینده، مورخ و کارگزار ارشد فرهنگی بوده است. او نزدیک به  چهل سال به فرهنگ و تاریخ افغانستان خدمت کرده است. از شاهکارهای تاریخی وی می توان از سراج التوارخ یاد کرد. علامه فیض محمد کاتب هزاره در سال 1370 به عمر هفتاد سالگی در گذشت و مقبره وی در بالای منطقه بالای جوی چنداول که حالا به نام زیارت قران مشهور است، قرار دارد.

 حکومت به میک چینزی یک محقق و ترجمان امریکایی که آثار فیض‌محمد کاتب را به زبان انگلیسی ترجمه و چاپ کرده است، مدال دولتی علامه سید جمال‌الدین افغان را تفویض کرد و همچنان از دوازده محقق، مورخ و نویسنده افغان نیز که در بخش‌های افغانستان ‌شناسی و تاریخ ‌نگاری این کشور کارهایی را انجام داده اند، تقدیر کرد

 

JoomShaper