وزارت دفاع ملی کشور مدعی است که تلویزیون طلوع در نشر گزارش شب گذشته اش، خلاف اصول و موازین رسانه یی کار کرده است.

JoomShaper